Over mij

Ik ben geboren op 30-08-1966 te Harlingen en gehuwd met Sjouke Bruining en nu wonende te Arum.

Coventry

Coventry

Opleiding
In 1989 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, muziekwetenschap. Bijlessen heb ik gevolgd aan he Instituut voor kerkmuziek Utrecht. Van 2001 tot en met 2004: heb ik  compositie gestudeerd aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam bij Daan Manneke. In 2008 ben ik afgestudeerd in koordirectie aan het Prins Clausconservatorium te Groningen. 2008 heb ik mijn bevoegdheidsverklaring I cantor kerkmuziek gekregen.

In het verleden ben ik dirigent geweest van de Cantorij van de Leeuwenberghkerk in Utrecht, van de cantorij van de grote kerk van Harlingen en de cantorij van de PKN kerken te Heerenveen. Van 2008 tot en met 2020 ben ik Cantor geweest in de Grote Kerk van Leeuwarden.Winchester 2012/2013

Op dit moment ben ik samen met mijn man dirigent van de Ichthuscantorij en van diverse projectkoren van de Schola Liturgica, de projectkoren van de Schola Liturgica zingen in zowel Engeland als Nederland. Daarnaast ben ik nog dirigent van de Leeuwarder Bachvereniging en dirigent van het projectkoor Nieuw Liedfonds in Amsterdam. Elke tweede zondag wordt onder mijn leiding een Choral Evensong gehouden gezongen door een koor van de Schola Liturgica in de Grote Kerk van Leeuwarden.

Als componist zijn diverse composities van mij uitgegeven bij Intrada uitgeverij Heerenveen. Daarnaast heb ik Liederen gemaakt in opdracht van hetj Nieuw Liedfonds Amsterdam. Ook heb ik een compositie in opdracht voor oratorium projectkoor Zeewolde geschreven op teksten van Margriet Poortstra.

In het verleden heb ik voor Omrop Fryslan heb ik verschillende reportages mogen maken in een serie over kerken in Friesland en hun verscheidenheid.

Winchester 2012/2013

Winchester 2012/2013

Samen met mijn man Sjouke heb ik de Schola Liturgica opgericht, een stichting die zich ten doel stelt om koorprojektreizen aan te bieden voor gevorderde zangers naar Engelse abbey’s en kathedralen om daar de diensten te zingen. Ook halen we engelse koren naar Nederland voor tournees. Daarnaast organiseren we workshops anglicaanse kerkmuziek met Engelse kerkmusici. Onze website www.zingeninengeland.nl geeft meer informatie.

– In Joure doceerde ik enige jaren studenten van de driejarige cursus derdegraads kerkorganist de vakken  hymnologie, muziektheorie, solfege, gemeentezang, directie en liturgie.

– Ik heb negen jaar in de redactie van het blad voor kerkmuziek en liturgie ‘Eredienstvaardig’ gezeten. Voor dit blad heb ik vele artikelen geschreven.

– Vanaf oktober 2009 tot januari 2012 werkte ik bij Keunstwurk Fryslan als adviseur koormuziek a.i. In deze functie was ik aanspreekpunt voor koren, zangers en dirigenten en adviseerde hen op uiteenlopende gebieden rond koormuziek, festivals, optredens, locaties, muziekuitgevers etc. Voor Keunstwurk organiseerde ik het Stipelrunte festival 2011, een koorfestival, waaraan 2000 zangers meewerkten